9.4.2017.

MEDITACIJA U SPIRALI JANG - Buđenje duše naroda

Mnogi veliki umjetnici Bosne i Hercegovine bavili se identitetom (ili preciznije egregorom), svojim, našim.. koji je kompleksan, ponekad frustrirajući ukoliko ga razumijevamo i percipiramo samo mentalno. Zbog toga je potrebna transcedencija i zbog toga su potrebni joga (i njene tehnike) iumjetnost.

Kako kaže bosanski klasik Meša Selimović „...možda zbog neravnog hoda kroz istoriju, zbog stalnih nesreća, zbog istorijske kobi. Nikad Bosna nije imala sreću da je moćni susjedi ostave na miru. Od dalekih bogumila, koje prestavljaju pravo, neortodoksno lice Bosne, ove ljude su proklinjali, palili, uništavali pape, carevi, kraljevi, a preživjeli su se uvijek vraćali svome prkosu.“
Otuda i važna riječ, važan element za razumjevanje bosanske nacionalne duše – prkos ili inat.


Pitanje historije i identiteta (interpretacija, prava i artikulacija) su, vjerujem i vaša lična pitanja, savršen su materijal za manipulaciju, odlični „razlozi“ za ratove i stradanja. Isto tako, unutrašnji konflikti, tenzije i tendencije možemo razumjevati na drugi način – ne nihilistički već kao prepreku, odnosno kao izazov na putu transformacije i rasta (i individualnog ali i grupe, tj. naroda). Kako kaže duhovni majstor Gregorian Bivolaru Grig

„Na dušu naroda se ne djeluje zakonima i kaznom, već molitvom i meditacijom.“

Upravo zbog toga organizujemo meditaciju u spirali yang na temu buđenja duše naroda BiH. Na taj način ćemo osvjestiti kvalitete naroda kojem pripadamo, amplificirati pozitivne aspekte u našem biću i emitovati ih.
_______________________________________________________

Meditacija u spirali yang počinje u nedjelju, 09.04.2017. u 20:15
Mjesto održavanja meditacije: Joga centar Atman (Skenderija 15), III sprat (VIDYA)
Trajanje meditacije: cca 45 minuta.
Ulaz je slobodan i praktikovanje i(li) predznanje o jogi nisu uslov.
Odabrana muzika pomaže nam da ostvarimo rezonanciju sa drevnim aspektima našeg naroda i pomaže nam da stupimo u sklad s njima.

Nakon meditacije predviđeno je vrijeme za čaj i, eventualno, razgovor o iskustvima.
_______________________________________________________

NAPOMENE:
Zbog formiranje spirale potrebno je da dođete na vrijeme, najkasnije do 19:45h
Preporučljivo je da se ne konzumira hrana 2 sata prije meditacije, a alkohol i dr. opijati nikako taj dan.
Osobe sa težim psiho-mentalnim problemima (epilepsija, šizofrenija...) ne mogu učestvovati u meditaciji u spirali Yang.


Šta je stećak? Oličenje gorštaka, Bosanca! Šta radi Bosanac na stećku? Stoji uspravno! Digao glavu, digao ruku! Ali nigdje nikad, niko nije pronašao stećak na kome Bosanac kleči ili moli, na kome je prikazan kao sužanj."

Miroslav Krleža, 1960.

Natrag na novosti