Shakti kurs

Shakti kurs

Tantra za žene

PRVA GODINA / Buđenje Shakti
SRIJEDOM u 19:00h

NAPREDNA GODINA / Retas Shakti Ananada
PETKOM u 19:00h


Cilj ovog kursa je da ponudi mogućnost svakoj ženi da nauči kako da probudi svoju istinsku Shakti prirodu transformišući cijeli svoj život u posebno iskustvo.
Učit ćemo osnovne tantričke tajne koje će otkriti zašto i kako univerzum funkcionira tako da možemo dobiti ono najbolje iz njega!

Ovdje imate kratki pregled nekih tema:

Tijekom časova teorija je kombinovana sa praksom, zadaćama, grupnim tehnikama – u sestrinskoj atmosferi, opušteno i ugodno.

Više informacija na: retas.shakti.ananda@gmail.com


Shakti kurs Natrag