Šta je tantra?

Tantra je duhovni put baziran na direktnom mističnom iskustvu života u cjelosti. Putem čula, uma i duha otkrivamo božansku iskru koja postoji u ljudskom biću. Tantra je umjetnost življenja, osvještavanja života i prihvatanja svih njegovih aspekata, otkrivanje svetog u profanom, poveznica između neba i zemlje, širenje od konačnog do beskonačnog, poštivanje i obožavanje cijele kreacije i njenog stvoritelja.

Kurs Ezoterične Tantra Yoge sistematski razotkriva misterije visoko efektnih i svetih antičkih tantričkih učenja. Prenesena u moderni život i podržana savremenom naukom, Ezoterična Tantra skup je bogatog znanja i metoda koji vam uistinu mogu promijeniti život.

KURS EZOTERIČNE TANTRA YOGE VAM NUDI:

NAUČIT ĆETE:

KONTAKT

leajerlagic@gmail.com

+387 62 955 371

O ezotericnoj tantri Natrag