Joga centar Lotus, Visoko

Ponedjeljak Srijeda Četvrtak Petak

18:00 - 19:00, 5. godina  

18:30 - 19:00, 2. godina

18:00 - 21:00, Tantra 2. godina 18:30 - 20:30, 1. godina

19:00 - 21:00, ( 5. i 7. god. praksa)

19:00 - 20:30 ( 2. i 4. god. praksa)   22:00, Meditacija "Stapanje u srcu sa Duhovnim Učiteljem"

21:00 - 22:00, 7.godina

20:30 - 21:30, 4. godina