Više informacija o kursevima joge u Mostaru, možete pronaći na facebook stranici: Shambala - Joga Centar Sundari, Mostar