Februar2018.

MODUL 4: Ličnost, volja i svjesni razvoj ličnosti - MANIPURA CHAKRA

Šta možete očekivati?

Na prvoj godini Intenzivnog kursa Tantre mapiramo cijelu energetsku strukturu ljudskog bića, tačnije duboko izučavamo svih 7 energetskih centara tzv. chakri.

Tantra kurs je koncipiran tako da prati organski razvoj. Univerzum je organizaran i baziran na preciznim zakonima i prirodnim algoritmima svete geometrije, na zakonu rezonancije i hologramskom principu. Struktura Intenzivnog kursa Tantre je poput uzlazne duple spiralne formacije (poput DNK) gdje svaki novi uzlazni režanj zalazi dublje i dublje u slojeve života koje do tada nismo ili smo jako malo istraživali. Predani polaznik ima priliku da postepeno asimilira ponuđena znanja i razvije se u svim sferama života. Svaki novi modul otvara nam kapije novog, višeg nivoa svijesti u koji ulazimo sa svim iskustvima i znanjima koje smo prikupili do tada.

Pravi je trenutak da spomenemo lajtmotiv naše škole:

“Gram prakse vrijedi tonu teorije.”

Vrijeme je da se pozabavimo ravojem ličnosti. MODUL 4: Ličnost, volja i svjesni razvoj ličnosti donosi sa sobom izazove, ali i tehnike i alate pomoću kojih ove izazove možemo prevazići. Neki od elemenata koje MODUL 4 nudi:

Još nije kasno… Pridružite nam se :)

Kada? Gdje? Kome se obratiti?

SARAJEVO

Nedjelja 19:00 - 21:30

Atman joga centar, Skenderija 15

Lea Jerlagić

leajerlagic@gmail.com

+387 11 92 122

MOSTAR

Petak 19:00 - 21:30

Sundari joga centar, Krpića 3

Zlatan Smajić

zlasma87@gmail.com

+387 61 820 234

Upis na novi modul Intenzivnog kursa tantre

Natrag na novosti