29.9.2017.

UVODNO PREDAVANJE ZA INTENZIVNI KURS TANTRE

Uvodno predavanje za Tantru

Svi su čuli za erotsku Tantru…

ali Tantra je mnogo više od erotike!

Tantra je duhovni put koji kaže DA svim životim aspektima.

Tantra nas u či kako proživjeti svaki trenutak s punim intenzitetom, pažnjom i kako biti potpuno prisutan u svakom životnom trenutku.

Tantra nas u ći kako da:

…vidimo nevjerovatno i duhovno u običnom i fizičkom

…shvatimo šta je HARMONIJA - na koji način fizičko, emotivno i mentalno zdravlje otvara mogućnosti ostvarenja najviših potencijala bića

…ostvarimo SVOJE SNOVE shvatanjem povezanosti između uma, tijela i univerzuma

…koristimo vlastitu seksualnu energiju kao pokretačku silu samorazvoja

…otvorimo svoje srce kako bismo još više voljeli život i one koji su nam dragi

…razumijemo muške i ženske energije koje donose mnogobrojne blagotvorne aspekte poput dubljeg shvatanja suprotnog spola i izgradnje i održavanja boljih ljubavnih veza

…imamo dublji i duhovniji erotski život

…vidimo da je univerzum isprepletena mreža različitih energija i koncepata

Šta je vrijednost Intenzivnog kursa Tantre?

Sistematsko duboko znanje koje nudimo na kursu Tantre postepeno razotkriva misterije ove drevne nauke. Efektne tehnike i teorija bazirani su na tajnim antičkim učenjima koja su prilagođena savremenom razumijavanju. Racionalna i pristupačna objašnjenja podržana su najnovijim saznanjima savremene nauke.

Kada se održavaju časovi Tantre? Koliko traje jedan čas? Šta nudimo?

Intenzivni kurs Tantre održava se nedjeljom od 19:00 - 21:30 i traje otprilike dva i pol sata. Na času podučavamo teoriju - gdje učimo nove tehnike i prenosimo duboke duhovne spoznaje drevnog tantričkog znanja, i praksu - gdje skupa izvodimo naučene tehnike.

Tahnike koje izvodimo na času ne uključuju nikakvu erotsku praksu i izvode se samostalno.

Počinjemo sa podučavanjem asana, klasičnih joginskih pozicija, koje izučavamo iz tantričke perspektive, da bi potom polagano prešli na izučavanje tehnika ezoterične prirode.

Natrag na novosti