14.10.2016.

UVODNO PREDAVANJE I UPIS NA KURSEVE TANTRE I SHAKTI


Termin uvodnog predavanja tantre i shakti

Više o kursu "Tantra" možete pročitati na: shambala.ba/o_tantri.html

Kontakt osobe za kurs "Tantra":
Catalin Balilescu, instruktor tantre        
cbalilescu@yahoo.com
Edina Mujezinović, instruktor joge
edinamujezinovic@gmail.co
061 187 848

Više o kursu "Shakti" možete pročitati na: shambala.ba/shaktikurs.html

Kontakt osoba za kurs "Shakti":
Edita / e mail: edita@magdalena.org / tel. 062 417757


Natrag na novosti